اطلاعیه ها، دستورالعملها و فرمهای HSE

الزامات زیست محیطی مجاری عرضه                                                           شناسنامه ایمنی (MSDS) نفت سفید

الزامات زیست محیطی CNG                                                                     شناسنامه ایمنی (MSDS) نفتکوره         

رعایت نکات ایمنی در جایگاههای سوختگیری دومنظوره                                  شناسنامه ایمنی (MSDS) نفتگاز    

شناسنامه ایمنی (MSDS) بنزین                                                                 شناسنامه ایمنی (MSDS) گازمایع(LPG)      

شناسنامه ایمنی (MSDS) سوخت هواپیما(ATK)                                                              

 


 

 

 

 تماس با ما:

گرگان -  خیابان جمهوری - روبروی هتل طهماسبی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه گلستان

کدپستی : 4918996858

 

مرکز مخابرات منطقه :32431510_32421510

روابط عمومی :       32420553