اطلاعیه ها، دستورالعملها و فرمهای HSE

الزامات زیست محیطی مجاری عرضه                                                           شناسنامه ایمنی (MSDS) نفت سفید

الزامات زیست محیطی CNG                                                                     شناسنامه ایمنی (MSDS) نفتکوره         

رعایت نکات ایمنی در جایگاههای سوختگیری دومنظوره                                  شناسنامه ایمنی (MSDS) نفتگاز    

شناسنامه ایمنی (MSDS) بنزین                                                                 شناسنامه ایمنی (MSDS) گازمایع(LPG)      

شناسنامه ایمنی (MSDS) سوخت هواپیما(ATK)                                                              

 


 

 

 

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.